การเบี่ยงการจราจรเพื่อทำการก่อสร้างผิวทางใหม่ ในเขตทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ.บางปูใหม่ – บ.บางปู

0
23

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ประกาศการเบี่ยงการจราจร ในเขตทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ.บางปูใหม่ – บ.บางปู ที่ กม.41+000.000-กม.41+400.000 LT. เพื่อทำการก่อสร้างผิวทางใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567 รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจรในบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด