ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง)

0
16

ประวัติ

มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง)

เสียนหลอไต้เทียนกง เป็นสาขาขยายอิทธิฤทธิ์จาก ศาลเจ้าหนานคุนเซินไต้เทียนหู่ไต้หวัน ชาวจีนโพ้นทะเลได้รับการคุ้มครองจากเทพเจ้าอู่หู่เชียนส้วย ซึ่งเรียกชื่อ “โหงวหวังเอี้ย” นั่นคือองค์ที่ ๑ หลี่ต้าเลี้ยง ๒ ฉือเมิ้งเปียว ๓ อู๋เสี้ยวควาน ๔ จูซู๋ยึก   ๕ ฮว้านเฉินเยอะ ชื่อรวมคือ อู๋หู่เชียนส้วย 

พ.ศ. 2519

คุณสมควร ศรีเฟื่องฟุ้ง ได้รับการแนะนำโดยวิศวกรเกษตร คุณไช่เจิ้งฉง ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้อัญเชิญเข้ามาประเทศไทย ในวันที่  7 พ.ย. 2519 คฤหาสน์ส่วนตัว ด้วยอิทธิฤทธิ์มหัศจรรย์ สาธุชนเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มขึ้นทุกวันและอัญเชิญเทพเจ้าจงจืนหู่ , ว่านซ่านเหย เพิ่มเข้ามาบูชาร่วมกับเทพเจ้าอู่หู่เชียนส้วย และย้ายไปประดิษฐาน ณ ใกล้กับสมาคมไต้หวัน อโศก ผู้ริเริ่มคือ ท่านประธานประสิทธิ์ โพธิวรทัต , ผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล คุณสมควร  ศรีเฟื่องฟุ้ง , คุณวิโรจน์  โตวัฒนาสถิต , คุณอุดม อิงค์ธเนศ , คุณนำสิน ไหลสาธิต 20 กว่าคน เป็นผู้บุกเบิก ก่อตั้งเป็นศาลชั่วคราวมากกว่า 10 ปี 

พ.ศ. 2532

จากนั้นประธานกรรมการคุณชุณห์ จันทภาส , ดร.สุวิทย์ ไพรสานฑ์กุล , คุณนำสิน ไหลสาธิต ฯลฯ ได้จดทะเบียนเป็นคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู  (เสียนหลอไต้เทียนกง) และริเริ่มก่อสร้าง ศาลเจ้าราวเดือนมิถุนายน 2532 โดยมอบหมายให้ คุณนำสิน ไหลสาธิต รับผิดชอบ เป็นประธานอำนวย การก่อสร้างศาลเจ้า ผ่านพิธีกรรมเสี่ยงทาย “ปวกปวย” ให้สร้างศาลเจ้าบนที่ดิน 20 ไร่ ติดกับเมืองโบราณ ซึ่งบริจาคโดย ดร.สุวิทย์ ไพรสานฑ์กุล ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ก่อสร้างมาหลายปี ได้จัดงานพิธีกรรมอัลเชิญประทับพระราชอาสน์ ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 27พ.ย. 2535 จนถึงปัจจุบัน และ จัดงานเฉลิมฉลอง ขอบคุณฟ้าดินในวันที่ 9 ธ.ค. 2545 จัดงานเฉลิมฉลองซานฉาวฉีอานซิงเจี้ยว ในวันที่ 18 ธ.ค. 2547 และจัดงานเฉลิมฉลองหยวนเจี้ยว อัลเชิญองค์เทพเจ้าเข้ามาเมืองไทยครบรอบ  30 ปี ในวันที่ 22 ธ.ค. 2549

พ.ศ. 2555

วันที่ 12 เดือน 5 ของจีน, ได้จัดพิธีเปิดป้ายศาลเจ้า , พิธีเฉลิมฉลองซุ้มประตู,ทางเดิน,ห้องพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จ,โดย ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์(องคมนตรี)เป็นประธานในพิธี

พ.ศ. 2556

วันที่ 23  เดือน 5 ของจีน , ได้จัดพิธีขอบคุณฟ้าดินและพิธีปลุกเสกเต้า, โดยนักพรต ท่านอาจารย์ เฉินจินหลิง และอาจารย์ อู๋เหวินจิ้น  เป็นผู้ทำพิธี

พ.ศ. 2557

ทางศาลเจ้าได้ร่วมงาน(หลอเทียนต้าเจี้ยว)ศาลแม่ประเทศไต้หวัน, ร่วมสมัครเสี่ยงทายเต้า, ผลออกมาน่ายินดีอย่างยิ่งซึ่งทางศาลเจ้าเสี่ยงทายได้เต้า(ฉิ้งเฉินเซ่อ)

คณะกรรมการสมัยที่ 11 ได้เริ่มจัดงานแสดงโคมไฟอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน, เริ่ม พ.ศ. 2556~2559, เพื่อเผยแพ่รวัฒนธรรมศาสนาเต๋า, ทั้งยังให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมความสวยงามตระการตา, ซึ่งได้รับผลตอบรับในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี, มีสาธุชนเข้าชมเป็นจำนวนกว่า100,000คน
 

พ.ศ. 2559

คณะกรรมการสมัยที่ 12 ได้จัดงานเฉลิมฉลองก่อตั้งศาลเจ้าและอัญเชิญองค์เทพเจ้า ณ.ประเทศไทย 40 ปี, เปิดป้ายห้องไท่สุ้ยต่อเติมแล้วเสร็จ, อัญเชิญองค์ไท่สุ้ยประทับที่นั่ง อย่างยิ่งใหญ่, ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติและศาลเจ้าในประเทศและต่างประเทศมาร่วมงานกว่า 20 ศาลเจ้า
 

ปัจจุบัน

ศาลเจ้ามีเนื้อที่ 26.5 ไร่ครึ่ง   นอกจากด้านหน้าก่อสร้างตามสถาปัตยกรรม ประติมากรรม วิจิตรศิลปตามต้นแบบศาลเจ้าหนานคุนเซินไต้เทียนหู่ ส่วนหน้าบูชาเทพเจ้า อู่หู่เชียนส้วย ส่วนหลังบูชาเจ้าแม่กวนอิม ขวาหน้าเทพเจ้าจงจืนหู่ ซ้ายหน้าเทพเจ้าเฉิงหวงเหย “หลักเมือง” สองปีกขวาเป็นออฟฟิต ปีกซ้ายบูชาเทพเจ้าแห่งดาว “เจ้าแม่เต้า” ด้านขวา เจ้าแม่กวนอิม บูชาเทพเจ้าฝู่เต๋อเจิ้นเสิน “แป๊ะกง” ด้านซ้ายบูชาเทพเจ้าจู้เซินเหนียง ๆ “บังเกิดเกล้า” ถาดไปห้องไท่สุ้ย ( ซึ่งดำเนินการต่อเติมสร้างขึ้นโดยคณะกรรมการอำนวยการสมัยที่12 ), ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นศาลาทางเดินสู่ศาลเล็ก บูชาเทพเจ้าว่านซ่านเหย่ “โชคลาภ”  

ไม่ว่าจะเป็นศาลา สิ่งก่อสร้าง สวนหย่อม ไม้แกะสลัก , หินแกะสลัก , ภาพวาด ต่าง ๆ ล้วน เป็นประติมากรรม วิจิตร์ศิลป์ ตามแบบศาลเจ้าจีนโบราณทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการอำนวยการสมัยที่ 9 , 10 ได้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตู ทางเดินมังกรเขียว , ทางเดินเสือขาว , ศาลากราบไหว้บูชา จำลองจากพระราชวังเก่า แห่งผืนแผ่นดินใหญ่ ณ. เมืองปักกิ่ง เป็นซุ้มประตูที่งดงามมาก สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ สวนหย่อม และอาคารหอพักสำหรับพนักงาน… นับได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่งดงามตามสถาปัตยกรรม ประติมากรรม วิจิตรศิลป์ เป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธา เป็นศูนย์รวมแห่งความยึดเหนี่ยวด้านจิตใจของปวงประชา ในการสั่งสมบารมี  คุณงามความดีโดยทั่วหน้ากัน

ด้านหน้าไต้เทียนกง เป็นสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย มองไปข้างหน้าสุดไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยา อ่าวหมาจู่โบราณ ด้านขวามือเป็นสถานท่องเที่ยว  “เมืองโบราณ”  และ  “ฟาร์มจรเข้”  ศาลเจ้าได้รับเกียรติจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าเป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองสมุทรปราการ

ศาลเจ้าเสียนหลอไต้เทียนกงเป็นศูนย์รวมของสาธุชนผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาทั้งคนไทยและคนจีน ขยายความโอบอ้อมอารี เป็นการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณี มุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นการเตือนสติสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลาย ให้ฝึกตนตามแบบอย่างนักปราชญ์โบราณกาล มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม 4 ประการ คือ เมตตา , กรุณา , มุทิตา , อุเบกขา ช่วยตน , ครอบครัว , สังคม , ประเทศชาติ 
 

มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธา มากราบไหว้สักการะบูชา ขอศิล ขอพร ให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ของประเทศชาติ ปวงประชาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เจริญด้วย ลาภยศ สรรเสริญ สุข เทพเจ้าปกปักรักษาให้ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย มีจิตสงบสุข ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยมีโชค มีลาภ ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดกาล

ที่มา : https://www.taitienkong.com/th-about_us