Home 2

พิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลบางปูทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ดำเนินการตามนโยบายของนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู…

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ มีดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ…

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567  โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู…

พิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลบางปูทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ดำเนินการตามนโยบายของนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู…

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ มีดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ…

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567  โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู…

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มี ดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ…

การจัดงานวันเด็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี นายเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางปู  ร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2567  จัดโดยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู โรงเรียนเทศบาล…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปูภายใต้การบริหารของนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายภูริปกรณ์  ประกอบผล ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ…

  • Feature Item 1

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

  • Feature Item 2

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

  • Feature Item 3

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna