สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

Welcome to the future of building with WordPress. The elegant description could be the support for your call to action or just an attention-catching anchor. Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

กิจกรรมเทศบาลตำบลบางปู

พิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลบางปูทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ดำเนินการตามนโยบายของนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางน้ำขึ้นเต็มที่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ)

              สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ) กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ แจ้งในระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ น้ำขึ้นเต็มที่ สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ๑.๓๐ เมตร ขึ้นไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คู คลอง และพื้นที่ลุ่มต่ำ ดังนี้   หมายเหตุ : ระดับน้ำขึ้นเต็มที่ในจุดวิกฤต สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง...

การเบี่ยงการจราจรเพื่อทำการก่อสร้างผิวทางใหม่ ในเขตทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ.บางปูใหม่ – บ.บางปู

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ประกาศการเบี่ยงการจราจร ในเขตทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู ที่ กม.41+000.000-กม.41+400.000 LT. เพื่อทำการก่อสร้างผิวทางใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567 รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจรในบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด

ผลงานเด่น

พิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

กิจกรรมเทศบาลตำบลบางปู

พิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567

0
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567  โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ...

กิจกรรมเทศบาลตำบลบางปู

กิจกรรมเทศบาลตำบลบางปู 4

พิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567

0
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567 ...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

0
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี...

การจัดงานวันเด็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2567

0
วันที่ 12 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

0
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปูภายใต้การบริหารของนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา...

ผลงานเด่นเทศบาล

กิจกรรมเทศบาลตำบลบางปู 6

พิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567

0
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567  โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

0
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มี...

การจัดงานวันเด็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2567

0
วันที่ 12 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี นายเอกลักษณ์...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

0
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปูภายใต้การบริหารของนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พลเอกหญิง...

กิจกรรมเทศบาลตำบลบางปู 7

กิจกรรมเทศบาลตำบลบางปู 8

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

กิจกรรมเทศบาลตำบลบางปู

พิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ...

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567

0
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567  โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในที่ประชุม ณ...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

0
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มี ดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล...

การจัดงานวันเด็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2567

0
วันที่ 12 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี นายเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

กิจกรรมเทศบาลตำบลบางปู 12

พิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567

0
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567 ...

สถานที่ท่องเที่ยว

15

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

พิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ ณ...

18

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ มีดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว ...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567

0
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567  โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

0
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มี ดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู...

การจัดงานวันเด็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2567

0
วันที่ 12 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี นายเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางปู  ร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2567  จัดโดยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู...

19

กิจกรรมเทศบาลตำบลบางปู 21

พิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลบางปูทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ดำเนินการตามนโยบายของนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ...

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ มีดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567

0
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567  โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการกองทุนฯ โดยมีดร.สมเจตน์...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

0
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มี ดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานและศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู ภายในงานมีฐานกิจกรรม อาทิ...

การจัดงานวันเด็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2567

0
วันที่ 12 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี นายเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางปู  ร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2567  จัดโดยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่)  โรงเรียนเทศบาล 2...

กิจกรรมเทศบาลตำบลบางปู 24

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร...

กิจกรรมเทศบาลตำบลบางปู 25

สถานที่ท่องเที่ยว

Video แนะนำโครงการ Sea Complex

บทความแยกรายเดือน

Title over image

Subtitle

นายธีรพล ชุนเจริญ

นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

Each element can be added and moved around within any page effortlessly. All the features you need are just one click away.

100%
Skill name

Fancyelements

Welcome to the future of building with WordPress. The elegant description could be the support for your call to action or just an attention-catching anchor. Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

50
Awards
-50%

Product name

$ 5$ 10 /mo
Add an Introductory Description to make your audience curious by simply setting an Excerpt on this section.
  • Feature 1
  • Feature 2
  • Feature 3