การจัดงานวันเด็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2567

0
8

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี นายเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางปู  ร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2567  จัดโดยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่)  โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) และโรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ส่งต่อความสุขควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่