การปลูกต้นราชพฤกษ์ของแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อของแผ่นดิน

0
9

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานรัฐสภา  ประธานในพิธีเปิดงานปลูกต้นราชพฤกษ์ของแผ่นดิน จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมป์ โดยมีนายธีรพล  ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม โดยกำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 199 ต้น เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ฝุ่น PM 2.5 น้ำท่วม น้ำแล้ง ภัยธรรมชาติด้านอื่นๆ ให้กับประเทศชาติ ณ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อของแผ่นดิน