กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

0
5

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายสมศักดิ์  แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางปู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ครูและนักเรียนโรงเรียนคลองบางปู และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 320 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดแสงธรรมบุราราม ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน