โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

0
10

เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในหัวข้อ “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพรให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักหวงแหน รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้อย่างยั่งยืน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here